Kopš 2000.g. pagastā darbojas kultūras nams. Katru gadu Kultūras namā tiek rīkoti apmēram 22 dažādi pasākumi. Lielākie no tiem ir: pensionāru pēcpusdienas, Ģimeņu svētki, Līgo svētki, Sporta svētki, Zemnieku balle, Ziemassvētki eglīte bērniem un daudzi citi.

2002.gadā tika izveidota folkloras kopa "Ūzuleņi".

Vadītāja: Marija Andina

Tālrunis: 26425389
E-pasts:
marija.andina@saskarsme.lv


Pagasta parkā ir ierīkota neliela estrāde, kur katru gadu tiek svinēti Līgo svētki, kas jau ir kļuvusi par pagasta tradīciju. Spundžānos, Safronovu mājās Andreiki 1991.gadā uzņemta pirmā mākslas filma latgaliešu valodā Cilvēka bērns (režisors Jānis Streičs).

2003.gada vasarā ciemā atklāts sporta laukums. Katru gadu pagastā notiek sporta svētki, kuros piedalās vietējie, kaimiņu pagastu un Rēzeknes sportisti. Katru gadu sporta laukums tiek uzlabots: tika uzstādīti jauni basketbola vairogi un grozi, uzstādītas līdztekas un stieņi ielu vingrošanai. 2016.gadā pie dīķa tika ierīkots otrs volejbola laukums.


Pasākumu plāns 2017.gadam

Laiks

Pasākuma nosaukums

Vieta

Īss apraksts

Atbildīgā persona

07.01.2017.

Pensionāru atpūtas pasākums

KN

Pagasta pašdarbnieku koncerts pensionāriem, balle

S.Caune

28.01.2017.

Pagasta iedz. novusa turnīrs

KN

Novusa spēles cienītāju turnīrs pagasta iedzīvotājiem

S.Caune

18.02.2017.

Danču vakars

KN

Tautiskas dejas.

S.Caune

10.03.2017

Radošā darbnīca

KN

Sieviešu dienai veltīts pasākums.

S.Caune

11.03.2017

90to gadu diskotēka

KN

Diskotēka.

S.Caune

16.04.2017.

Lieldienu pasākums

KN

Lieldienu tradicionālās aktivitātes: olu ripināšana, krāsošana, sišanās ar olām u.c.

S.Caune

16.04.2017.

Lieldienu disko-balle

KN

Balle.

S.Caune

05.2017.

Radošā darbnīca māmiņām, koncerts

KN

Kartiņu, ziedu veidošana, uzstājas pašdarbnieki.

S.Caune

20.05.2017.

Ģimeņu svētki

KN

Kopdzīves jubilāru sveikšana un balle.

S.Caune

03.06.2017.

Bērnības svētki

KN

Ozolmuižas pagasta 5-gadnieku sveikšana, atrakcijas, spēles.

S.Caune

23.06.2017.

Līgo svētki

Ozolmuižas estrāde

Tradicionālas aktivitātes, balle.

S.Caune

22.07.2017.

Sporta diena

Ozolmuižas sporta laukums

Sporta aktivitātes, individuālās sacensības.

S.Caune

29.07.2017.

Pensionāru atpūtas pasākums

KN

Balle.

S.Caune

19.08.2017.

Koncerts

KN

 

S.Caune

31.08.2017.

Atvadas vasarai

KN

Pagasta pirmklasnieku sveikšana, sportiskas aktivitātes bērniem.

S.Caune

09.09.2017.

Foto izstāde

KN

Foto izstāde

S.Caune

28.10.2017.

Helovīnam veltīts pasākums bērniem

KN

Masku izgatavošana, diskotēka bērniem.

S.Caune

10.2017.

Rēzeknes novada atklātais novusa turnīrs

KN

Novusa turnīrs Rēzeknes novada iedzīvotājiem.

S.Caune

05.11.2017.

Svecīšu vakars

KN

Svecīšu vakari Ozolmuižas pagasta kapsētās.

S.Caune

11.11.2017.

Zemnieku un uzņēmēju balle

KN

Atzinības rakstu pasniegšana zemniekiem/uzņēmējiem. Balle.

S.Caune

18.11.2017.

Latvijas Republikas proklamēšanas diena

KN

Pagasta pašdarbnieku koncerts.

S.Caune

25.12.2017.

Ziemassvētku balle

KN

Balle.

S.Caune

25.12.2017.

Bērnu eglīte

KN

Pieaicināts teātris, bērnu sveikšana.

S.Caune

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .