Tiek īstenots projekts "Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra iegāde" (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000004)

 

Ir atbalstīts un pašlaik vēl tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" projektu konkursa 2.kārtas projekts, ko iesniedza Ozolmuižas pagasta pārvalde "Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra iegāde" (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000004). Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegādāti 10 saliekamie galdi, 130 koka krēsli un 20 galdauti Kultūras namam uz kopējo summu 6945.45 EUR (seši tūkstoši četrdesmit pieci euro 45 centi).

Ozolmuižas kultūras namā norisinās daudz un dažādu pasākumu, vieni no lielākajiem ir Zemnieku balle, Ģimeņu svētki, Pensionāru balles u.c. Pateicoties šim projektam tiks papildināta materiāltehniskā bāze, kas ļaus atrisinās dažādas problēmas, kas saistītas ar pasākuma organizēšanu (apmeklētāju sasēdināšanu u.c.).

Saliekamie galdi ir ļoti ērti un kompakti, tajā laikā, kad nenotiek pasākums var salikt, un tie neaizņem daudz vietas. Krēsli ir no koka, tādēļ ir viegli kopjami, nepaliek traipi. Galdautu vispār nekad nav bijis. 2009.gadā galdauti tika sašūti no vecajiem aizkariem, un tie paši gadu gaitā jau ir nolietojušies. Tagad būs skaisti un mūsdienīgi galdauti, kas padarīs pasākumus vizuāli patīkamus un praktiskajā ziņā ērtus.VIDES FONDA PROJEKTS

Ozolmuižas pagasta pārvalde ir iesniegusi projektu "Zaļo zonu vides stāvokļa un kvalitātes uzlabošana Ozolmuižas parka teritorijā" Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomei. Projekta mērķis ir uzlabot zaļo zonu vides stāvokli un kvalitāti Ozolmuižas pagasta parka teritorijā, uzstādot atpūtas solus un galdus. Projekta realizācijas notiks līdz šī gada rudenim.


LEADER PROJEKTS "Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra iegāde"

Ozolmuižas pagasta pārvalde piedalījās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā un iesniedza rīcībā Nr. 2.2. "Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība" projektu "Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra iegāde". Projekts tika atbalstīts un šobrīd ir uzsākta tā īstenošana. Atgādinot varam minēt, ka projekta rezultātā tiks iegādāti saliekamie galdi, krēsli un galdauti Kultūras namam.

JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTS

Februāra mēnesī tika iesniegts jaunatnes iniciatīvu projekts "Esi aktīvs dabā!", un kura īstenošana notiks vasarā. Jauniešiem un bērniem (jo tie ir topošie jaunieši) tiks pastāstīts par mezgliem, to veidiem, kā un kur tos pielieto. Tāpat būs iespēja pašiem iemācīties mezglus sasiet, tāpat būs iespēja iziet trasi ar dažādiem uzdevumiem, lai pārbaudītu dienas laikā iegūtās prasmes un iemaņas. Trase tiks izveidota Ozolmuižas parkā, kura sastāvēs ne tikai no fiziskajiem pārbaudījumiem, bet arī uz komandas sadarbību un prāta spējām.   Projekts atbalstīts!

JAUNATNES INVENTĀRA IEGĀDES PROJEKTS

Gada sākumā tika iesniegts jaunatnes inventāra iegādes projekts "Inventārs BJC aktivitāšu dažādošanai", tas tika arī atbalstīts. Projekta rezultātā tiks iegādāts sols un statīvs spiešanai guļus, kas papildinās trenažieru zāles inventāra klāstu. Tāpat tiks iegādātas nūjas nūjošanai, šahs un dambrete, spēle "Petankas". Minēto inventāru jaunieši ikdienā varēs izmantot brīvā laika dažādošanai.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .